Wysokiej jakości bazy danych | Kontakty biznesowe | Infobrokering

Jakość

Firma InfoBrokering już od lat dostarcza swoim klientom wysokiej jakości bazy danych. Utrzymanie wysokich standardów projakościowych jest jednym z głównych celów działalności naszego przedsiębiorstwa.

Normy projakościowe wdrażane w firmie InfoBrokering opierają się na zaawansowanych systemach technologicznych, które spełniają podstawowe cechy odpowiadające wymaganiom naszych klientów. Spośród wielu podmiotów prowadzących działalność na tym samym rynku wyróżniają nas:

1. Funkcjonalność
Nasze bazy danych przygotowywane są indywidualnie dla każdego klienta. Zakres realizacji jest ściśle konsultowany z naszymi klientami, co pozwala na spełnienie oczekiwań, a także na przygotowanie wysokiej jakości baz zgodnie z przyjętymi kryteriami selekcji.
2. Praktyczność
Dzięki wykorzystaniu arkusza programu Excel, nasi klienci mają możliwość szybkiego i łatwego filtrowania interesujących ich rekordów bazy danych. Komfort w użytkowaniu polega także na nieograniczonych możliwościach wykorzystywania (bazy danych przekazywane są naszym klientom na własność, bez ograniczeń czasowych).
3. Niezawodność
Aby nasi klienci mieli pewność co do jakości świadczonych przez nas usług, na zakup baz danych podpisywana jest umowa, która daje gwarancję rzetelności wykonywanych usług w czasie określonym pomiędzy stronami. Klienci mają zatem pewność, że wszystkie ich wymagania zostały spełnione a realizacja usługi odbędzie się zgodnie z określonym harmonogramem.
4. Trwałość
Dzięki doświadczeniu naszych Infobrokerów dostarczamy w pełni aktualne bazy danych (od 90% do 100% aktualności). Każdy błędny lub nieaktualny rekord poniżej gwarantowanego poziomu aktualności jest wymieniany na nowy lub zwracana jest należność za błędne dane.
5. Bezpieczeństwo
Bazy danych sprzedawane przez naszą firmę są pozyskane legalnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.