Zarządzanie bazami firm | Aktualizacja danych | Infobrokering

Zarządzanie bazami danych

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów uruchomiliśmy szereg nowych usług, które mają na celu ułatwienie pracy na posiadanych już bazach danych firm, poprzez ich uporządkowanie, grupowanie, czy aktualizację.
W ramach naszej usługi oferujemy:

  • deduplikacja – usunięcie z bazy rekordów (firm) występujących kilkukrotnie. W przypadku zamawiania nowej bazy usługa ta polega na dodaniu jedynie nowych rekordów, bez powtarzania kontaktów będących już w bazie.
  • aktualizacja – dodanie do bazy nowych firm (uzupełnienie bazy) oraz usunięcie (lub oznaczenie jako błędne) rekordów nieistniejących i/lub posiadających błędne (nieaktualne) dane kontaktowe (czyszczenie).
  • czyszczenie – część procesu aktualizacji – usunięcie z bazy firm nieistniejących oraz rekordów z błędnymi danymi kontaktowymi.
  • uzupełnianie – dodanie do bazy nowych rekordów i/lub dodanie nowych danych kontaktowych do posiadanych już w bazie rekordów.
  • standaryzacja – uporządkowanie bazy polegające na podzieleniu bazy na jednolite pola/kolumny oraz zapisie danych w jednolity sposób (formatowanie).
  • budowanie - przygotowanie danych według wybranych kryteriów i z dowolonych źródeł.

Formularz zapytania o ofertę

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Twój e-mail

Nazwa firmy

Treść zapytania