Zarządzanie bazami danych

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów uruchomiliśmy szereg nowych usług, które mają na celu ułatwienie pracy na posiadanych już bazach danych firm, poprzez ich uporządkowanie, grupowanie, czy aktualizację.
W ramach naszej usługi oferujemy:

  • deduplikacja – usunięcie z bazy rekordów (firm) występujących kilkukrotnie. W przypadku zamawiania nowej bazy usługa ta polega na dodaniu jedynie nowych rekordów, bez powtarzania kontaktów będących już w bazie.
  • aktualizacja – dodanie do bazy nowych firm (uzupełnienie bazy) oraz usunięcie (lub oznaczenie jako błędne) rekordów nieistniejących i/lub posiadających błędne (nieaktualne) dane kontaktowe (czyszczenie).
  • czyszczenie – część procesu aktualizacji – usunięcie z bazy firm nieistniejących oraz rekordów z błędnymi danymi kontaktowymi.
  • uzupełnianie – dodanie do bazy nowych rekordów i/lub dodanie nowych danych kontaktowych do posiadanych już w bazie rekordów.
  • standaryzacja – uporządkowanie bazy polegające na podzieleniu bazy na jednolite pola/kolumny oraz zapisie danych w jednolity sposób (formatowanie).
  • budowanie – przygotowanie danych według wybranych kryteriów i z dowolonych źródeł.

Formularz zapytania o ofertę

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Twój e-mail

Nazwa firmy

Treść zapytania