Pomysł na biznes, czyli jak napisać dobry biznes plan

Pomysł na biznes, czyli jak napisać dobry biznes plan

Spis treści
1. Co powinno się znaleźć w biznes planie?
2. O czym jeszcze warto pamiętać, tworząc biznes plan?


Nie ma mowy o zbudowaniu dobrze prosperującego biznesu bez dobrego pomysłu. To jednak dopiero początek! Aby wcielić w życie jakąkolwiek ideę, nawet absolutnie genialną, trzeba najpierw napisać biznes plan, w celu skonfrontowania się z realiami rynkowymi. To pozwala lepiej ocenić szanse na powodzenie finansowe.

Biznes plan powinien składać się z określonych części, co sprawi, że będzie czytelny zarówno dla przedsiębiorcy, jak i przedstawicieli różnorodnych instytucji przyznających dofinansowanie na prowadzenie działalności.

Co powinno się znaleźć w biznes planie?

Biznes plan powinien mieć kilka stałych punktów, które pomagają uporządkować informacje, niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Często przedsiębiorcy ubiegają się o dofinansowanie w urzędach pracy, bankach, czy innych instytucjach, dla których taki dokument musi być czytelny. Jeśli więc chce się skorzystać z takiej pomocy, najlepiej zawczasu sprawdzić, czy określony podmiot nie stawia szczegółowych wymogów formalnych.

Pierwszym punktem jest streszczenie, które powinno zawierać wnioski z dalszych części biznes planu. Dlatego chronologicznie najlepiej napisać je na końcu. Następny poziom to charakterystyka przedsiębiorstwa, która wymaga określenia rodzaju działalności, jaką prowadzi firma, jej przedmiotu oraz zakresu, a także podania danych teleadresowych w celach informacyjnych. Ważne, aby zamieścić w tej części nazwę firmy i scharakteryzować jej formę prawną oraz pokrótce opisać życiorysy właścicieli.

Kolejny punkt to opis oferowanego produktu lub usługi. Trzeba tu podać informacje na temat procesu produkcji, ceny i sposobu, w jaki produkt lub usługa mają trafiać do dystrybucji. Warto opisać technologię wytwarzania towarów, a także ewentualne posiadane patenty lub prawa autorskie.

W biznes planie trzeba umieścić informacje na temat sposobu zarządzania firmą i tego, jak ma wyglądać jej struktura organizacyjna. Dobrze widziane jest podanie szczegółów dotyczących przyszłych działań marketingowych. Ważnym elementem biznes planu, który urealnia całą koncepcję jest analiza rynku i otoczenia biznesowego.

Rzeczywistość ostatecznie weryfikuje plan finansowy, który dotyczy przewidywanych wyników sprzedaży. Powinien on zawierać prognozowany bilans zysków i strat. Ważne, aby wskazać, skąd będą pochodzić źródła finansowania działalności i jej przychody. Podsumowaniem biznes planu jest harmonogram, który pozwala rozłożyć działania w czasie, aby ich realizacja okazała się możliwa.

O czym jeszcze warto pamiętać, tworząc biznes plan?

Celem tworzenia biznes planu jest dokładne zwizualizowanie koncepcji rozwoju firmy. Oznacza to, że początkową obiecującą ideę zamienia się w zestaw kroków, które mają doprowadzić do realizacji celu. Dlatego tak ważne jest, aby dokument ten był maksymalnie konkretny i realistyczny.

Plan powinien uwzględniać zarówno perspektywę krótko-, jak i długoterminową. Pozwala to na uporządkowanie kluczowych informacji i spojrzenie na sprawy biznesu z głębszej perspektywy. Dzięki temu zarządzanie firmą staje się prostsze, a szanse na sukces rosną.

Ze względu na to, że biznes plan nie jest przeznaczony jedynie do użytku wewnętrznego, ale także do czytania przez urzędników różnorodnych instytucji, powinien on być stworzony w maksymalnie jasnej i klarownej formie. Warto zadbać o wszystkie szczegóły, łącznie z ustawieniem odpowiedniej czcionki i równomiernym rozłożeniem tekstu na stronie. Spis treści, zdjęcia i diagramy ułatwią czytanie i pomogą wszystko dobrze zrozumieć.

Joanna Kwiatkowska
Specjalista ds. Public Relations, Infobrokering.pl

InfoBrokering na Facebook-u

zamów bazę danych

Zobacz także referencje naszych klientów