Baza danych kontaktów bezpośrednichAdresy e-mail oraz telefony do osób decyzyjnych

Oferujemy bezpośrednie kontakty do osób decyzyjnych w polskich i zagranicznych firmach. Oprócz kontaktów w bazie danych znajdzie się również imię i nazwisko konkretnej osoby oraz jej stanowisko.

Posiadamy bezpośrednie adresy e-mail oraz telefony komórkowe do:

 • osób zarządzających firmą
 • managerów wysokiego szczebla
 • specjalistów i kierowników w konkretnych działach

Istnieje możliwość targetowania mailowej bazy danych

Możesz wybierać spośród działów:

 • marketingu
 • sprzedaży
 • finansów
 • księgowości
 • zakupów
 • logistyki
 • zaopatrzenia
 • HR (human resources)
 • IT (information technology)
 • PR (public relations)
 • prawnego
 • inwestycji

Lista baz danych firm po branży oraz specjalizacji:

Logo Klienci