Postępowanie reklamacyjne


1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostarczenia bazy danych niespełniającej

specyfikacji określonej w formularzu zamówienia, będącego załącznikiem do Umowy.

2. Warunki rozpatrywania reklamacji:

 • A. Reklamacja rozpatrywana jest na podstawie całościowego raportu z wykorzystania bazy.
 • B. Reklamacji podlegają tylko niepoprawne rekordy poniżej gwarantowanego poziomu aktualności, określonego w
  formularzu zamówienia, stanowiącego załącznik do Umowy.
 • C. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji (reklamacja zasadna) niepoprawne rekordy wymieniane są na nowe,
  w proporcji 1:1. Jeśli wymiana ta nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie INFOBROKERING, następuje zwrot
  kosztów (równy kosztowi jednego rekordu w zakupionej bazie pomnożonemu przez ilość uwzględnionych w reklamacji
  rekordów).
 • D. Reklamacje przyjmowane są do rozpatrzenia, jeśli ich zgłoszenie nastąpiło w terminach:
  • I. W przypadku bazy mailingowej (zakres danych: nazwa firmy, adres e-mail lub: nazwa, branża,
   adres e-mail) – 1 miesiąc od dnia otrzymania bazy danych.
  • II. W przypadku pozostałych baz (zakres danych: dane teleadresowe i inne) do 10 000 rekordów – 3 miesiące od
   dnia otrzymania bazy danych.
  • III. W przypadku pozostałych baz (zakres danych: dane teleadresowe i inne) powyżej 10 000 rekordów – 6 miesięcy
   od dnia otrzymania bazy danych.
 • E. Od momentu przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia, reklamacje rozpatrywane są w terminach:
  • I. W przypadku bazy mailingowej (zakres danych: nazwa firmy, adres e-mail lub nazwa, branża, adres
   e-mail) – 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
  • III. W przypadku pozostałych baz (zakres danych: dane teleadresowe i inne) do 10 000 rekordów –
   21 dni od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
  • III. W przypadku pozostałych baz (zakres danych: dane teleadresowe i inne) powyżej 10 000 rekordów – 28 dni
   od dnia przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

3. Nie później niż ostatniego dnia czasu przysługującego INFOBROKERING na rozpatrzenie reklamacji, Klient zostanie
poinformowany o decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji. Decyzja ta zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Logo Klienci