Polityka prywatności


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Polityki Prywatności. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z treścią działu „Regulamin”. Infobrokering zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym dokumencie.

Administrator danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, wskazanych w formularzu kontaktowym, jest Infobrokering Sebastian Stencel w Gdańsku (ul. Kazimierza Porębskiego 66/11, 80-180 Gdańsk), wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5891617608, REGON: 220191136 (dalej: „Administrator” lub „Infobrokering”) prowadzona przez Sebastiana Stencla. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kazimierza Porębskiego 66/11, 80-180 Gdańsk lub drogą e-mailową pod adresem: info@infobrokering.pl

Ochrona Danych Osobowych

Infobrokering dba o dane osobowe klientów przekazywane wraz z przesłanym zleceniem. Dokładamy wszelkich starań, aby były przechowywane na naszych serwerach zgodnie z najwyższymi technicznymi standardami. Dbamy o ich zabezpieczenie przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Udostępnione przez klientów dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zlecenie wykonania usługi traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl wyżej wymienionej ustawy. Każdy klient ma prawo dokonać zmian w swoich danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia.

Infobrokering nie udostępnia w żadnej formie danych osobowych swoich klientów ani żadnych innych informacji przekazanych przez klientów osbom trzecim.

Zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie informacji

Zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji takich jak adres IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług sieciowych, system operacyjny, następuje automatycznie przez Google Analytics obsługujący działalność Infobrokering. Zebrane dane pozwalają uzyskać informacje o zainteresowaniu stroną infobrokering.com.pl

Prawa autorskie

Strona infobrokering.com działa zgodnie z obowiązującymi normami prawa krajowego i międzynarodowego orazy z poszanowaniem prawa własności osób trzecich, prawa wynikającego z licencji, patentów, praw autorskich oraz praw do znaków handlowych i towarowych.

Zasady AIIP

AIIP, czyli Association of Independent Information Professionals, zrzesza amerykańskich i europejskich specjalistów do spraw zdobywania informacji. Zasady przez nią stworzone określają standardy pracy infobrokera. Infobrokering opiera się na ich zaleceniach, czyli:

  • Dba o dobre imię zawodu poprzez uczciwość, profesjonalizm i zachowanie poufności.
  • Dostarcza klientom możliwie najbardziej aktualne i precyzyjne odpowiedzi na ich zapytania w wyznaczonym terminie.
  • Uświadamia klientom specyfikę i wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji.
  • Przyjmuje wyłącznie zlecenia zgodne z prawem. Nie są natomiast przyjmowane zlecenia mogące szkodzić renomie środowiska infobrokerów.
  • Szanuje zaufanie klienta.
  • Utrzymuje dobre kontakty z bibliotekami i szanuje zasady dostępu do zbiorów.
  • Ponosi odpowiedzialność za respektowanie niniejszego kodeksu przez własnych pracowników.

Polityka Cookies

Strona internetowa infobrokering.com.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies, powinieneś je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

Logo Klienci