Polityka prywatności


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług firmy. Złożenie zamówienia na nasze usługi jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z treścią działu „Regulamin”. Infobrokering zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym dokumencie.

Ochrona Danych Osobowych

Infobrokering dba o dane osobowe klientów przekazywane wraz z przesłanym zleceniem. Dokładamy wszelkich starań, aby były przechowywane na naszych serwerach zgodnie z najwyższymi technicznymi standardami. Dbamy o ich zabezpieczenie przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Udostępnione przez klientów dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zlecenie wykonania usługi traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl wyżej wymienionej ustawy. Każdy klient ma prawo dokonać zmian w swoich danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia.

Infobrokering nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych swoich klientów.

Zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie informacji

Zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących odwiedzających naszą stronę, takich jak adres IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług sieciowych, system operacyjny, następuje automatycznie przez system obsługujący działalność Infobrokering. Zebrane dane pozwalają uzyskać informacje o zainteresowaniu naszą stroną internetową.

Prawa autorskie

Dbając o bezpieczeństwo, komfort i zadowolenie klientów, szczególną wagę przykładamy do tego, aby nasze działania były zgodne z obowiązującymi normami prawa krajowego i międzynarodowego. Działamy z poszanowaniem prawa własności osób trzecich, prawa wynikającego z licencji, patentów, praw autorskich oraz praw do znaków handlowych i towarowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Infobrokering zastrzega sobie możliwość przesyłania do klientów, za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu, poczty tradycyjnej, niezapowiedzianych wiadomości. Ma to na celu poinformowanie klientów o zmianach m.in. Regulaminu bądź w dziale Polityka Prywatności. Ponadto do klientów przesyłane mogą być listy niekomercyjne zawierające życzenia okolicznościowe, informacje o działalności firmy np. o promocjach, sukcesach lub, w wyjątkowych przypadkach, listy komercyjne.

Zasady AIIP

AIIP, czyli Association of Independent Information Professionals, zrzesza amerykańskich i europejskich specjalistów do spraw zdobywania informacji. Zasady przez nią stworzone określają standardy pracy infobrokera. Infobrokering opiera się na ich zaleceniach, czyli:

  • Dba o dobre imię zawodu poprzez uczciwość, profesjonalizm i zachowanie poufności.
  • Dostarcza klientom możliwie najbardziej aktualne i precyzyjne odpowiedzi na ich zapytania w wyznaczonym terminie.
  • Uświadamia klientom specyfikę i wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji.
  • Przyjmuje wyłącznie zlecenia zgodne z prawem. Nie są natomiast przyjmowane zlecenia mogące szkodzić renomie środowiska infobrokerów.
  • Szanuje zaufanie klienta.
  • Utrzymuje dobre kontakty z bibliotekami i szanuje zasady dostępu do zbiorów.
  • Ponosi odpowiedzialność za respektowanie niniejszego kodeksu przez własnych pracowników.

Polityka Cookie

Używając serwisu infobrokering.com.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies, powinieneś je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

Logo Klienci