Polityka prywatności


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Polityki Prywatności. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z treścią działu „Regulamin”. Infobrokering zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym dokumencie.

Administrator danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, wskazanych w formularzu kontaktowym, jest Infobrokering Sebastian Stencel w Gdańsku (ul. Kazimierza Porębskiego 66/11, 80-180 Gdańsk), wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5891617608, REGON: 220191136 (dalej: „Administrator” lub „Infobrokering”) prowadzona przez Sebastiana Stencla. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kazimierza Porębskiego 66/11, 80-180 Gdańsk lub drogą e-mailową pod adresem: admin@infobrokering.pl

Ochrona Danych Osobowych

Infobrokering dba o dane osobowe klientów przekazywane wraz z przesłanym zleceniem. Dokładamy wszelkich starań, aby były przechowywane na naszych serwerach zgodnie z najwyższymi technicznymi standardami. Dbamy o ich zabezpieczenie przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Udostępnione przez klientów dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zlecenie wykonania usługi traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl wyżej wymienionej ustawy. Każdy klient ma prawo dokonać zmian w swoich danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia.

Infobrokering nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych swoich klientów, ani żadnych innych informacji przekazanych przez klientów przez formularz kontaktowy, email lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.

Zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie informacji

Zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji takich jak adres IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług sieciowych, system operacyjny, następuje automatycznie przez Google Analytics obsługujący działalność Infobrokering. Zebrane dane pozwalają uzyskać informacje o zainteresowaniu stroną infobrokering.com.pl

Prawa autorskie

Strona infobrokering.com działa zgodnie z obowiązującymi normami prawa krajowego i międzynarodowego orazy z poszanowaniem prawa własności osób trzecich, prawa wynikającego z licencji, patentów, praw autorskich oraz praw do znaków handlowych i towarowych.

Zasady AIIP

AIIP, czyli Association of Independent Information Professionals, zrzesza amerykańskich i europejskich specjalistów do spraw zdobywania informacji. Zasady przez nią stworzone określają standardy pracy infobrokera. Infobrokering opiera się na ich zaleceniach, czyli:

  • Dba o dobre imię zawodu poprzez uczciwość, profesjonalizm i zachowanie poufności.
  • Dostarcza klientom możliwie najbardziej aktualne i precyzyjne odpowiedzi na ich zapytania w wyznaczonym terminie.
  • Uświadamia klientom specyfikę i wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji.
  • Przyjmuje wyłącznie zlecenia zgodne z prawem. Nie są natomiast przyjmowane zlecenia mogące szkodzić renomie środowiska infobrokerów.
  • Szanuje zaufanie klienta.
  • Utrzymuje dobre kontakty z bibliotekami i szanuje zasady dostępu do zbiorów.
  • Ponosi odpowiedzialność za respektowanie niniejszego kodeksu przez własnych pracowników.

Polityka Cookies

Strona internetowa infobrokering.com.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies, powinieneś je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

Logo Klienci