Czy można wysłać zapytanie o zgodę na przesłanie oferty?

Czy można wysłać zapytanie o zgodę na przesłanie oferty?

Spis treści
1. Jakie rodzaje e-maili są dozwolone?
2. Niezamówione (bez zgody) wysłanie samej oferty jest już uważane za reklamę
3. Wysyłanie e-maili w celach marketingu bezpośredniego za zgodą odbiorcy
4. Czy zgoda jest powiązana z konkretnym formularzem?
5. Wysyłanie promocyjnych e-maili z własnej bazy danych firm do klientów bez ich zgody
6. Wysyłanie e-maili bez zgody, jeśli e-maile nie są przeznaczone do marketingu bezpośredniego
7. Zakaz anonimowych adresów nadawców
8. Obowiązek oznakowania reklam


Jakie rodzaje e-maili można legalnie wysyłać i jak należy je zaprojektować? E-maile nie mogą być wysyłane bez ograniczeń do Twoich klientów z bazy danych firm. Aby chronić użytkowników Internetu, niektóre rodzaje wiadomości e-mail są zabronione, ale inne są dozwolone.

Jakie rodzaje e-maili są dozwolone?

Wiadomości e-mail wysyłane w celach marketingu bezpośredniego (e-maile promocyjne) zazwyczaj wymagają uprzedniej zgody odbiorcy (zgody na wysłanie oferty), ale są wyjątki. W zasadzie można wyróżnić trzy grupy, które umożliwiają wysyłanie e-maili. Dozwolone są:

  • wysyłanie wiadomości e-mail w celach marketingu bezpośredniego za zgodą odbiorcy; lub
  • wysyłanie wiadomości e-mail w celach marketingu bezpośredniego bez zgody klientów przy spełnieniu określonych warunków; lub
  • wysyłanie (innych) e-maili bez zgody, jeżeli e-maile nie są przeznaczone do marketingu bezpośredniego.

Niezamówione (bez zgody) wysłanie samej oferty jest już uważane za reklamę

Nawet wysłanie jednego e-maila w celach reklamowych stanowi wykroczenie administracyjne, chyba że została wyrażona zgoda i ma zastosowanie wyjątek. E-maile mogą być zatem wysyłane bez zgody w celu samego badania opinii i gdy nie mają charakteru reklamowego.

Wysyłanie e-maili w celach marketingu bezpośredniego za zgodą odbiorcy

Jeśli została wyrażona wcześniej zgoda, wiadomości e-mail w celach reklamy bezpośredniej (e-maile promocyjne i ofertowe) mogą być wysyłane na te adresy e-mail z bazy danych firm, których dotyczy zgoda.

Czy zgoda jest powiązana z konkretnym formularzem?

Zgoda nie jest związana żadną formą. Może być podana w sposób wyraźny (np. pisemnie, e-mailem lub ustnie), a nawet ostatecznie. Wystarczy, że Twój odbiorca przyzna ją przed pierwszym wysłaniem e-maila reklamowego. Taką zgodę można też odwołać w dowolnym momencie.

Zaleca się uzyskanie wyraźnej zgody, ponieważ ma to większą wartość dowodową w przypadku sporu.

Wysyłanie promocyjnych e-maili z własnej bazy danych firm do klientów bez ich zgody

W przypadku braku zgody, promocyjne wiadomości e-mail mogą być wysyłane do klientów tylko po spełnieniu wszystkich 5 poniższych warunków:

  • adres e-mail klienta jest zbierany przy sprzedaży towaru lub usługi;
  • po zebraniu adresu e-mail klient ma możliwość nieodpłatnej i bezproblemowej odmowy odbioru reklamy;
  • z każdym wysłanym e-mailem klient ma możliwość nieodpłatnej i bezproblemowej odmowy jego odbioru;
  • wysyłka ma na celu reklamę bezpośrednią własnych, podobnych produktów;
  • klient nie jest wpisany na tzw. „listę zapomnienia”.

Wysyłanie e-maili bez zgody, jeśli e-maile nie są przeznaczone do marketingu bezpośredniego

E-maile, które nie są wykorzystywane do reklamy bezpośredniej, są dozwolone bez zgody. Oznacza to, że e-maile bez reklamowego charakteru są dozwolone bez względu na liczbę odbiorców.

W przypadku „komunikacji handlowej” oprócz reklamy pod tym pojęciem rozumie się również komunikację, która jedynie pośrednio służy sprzedaży towarów i usług.

Jeśli e-maile reklamowe są wysyłane do klientów bez ich zgody, w treści każdej wiadomości e-mail musi być wyraźnie zaznaczona opcja rezygnacji z subskrypcji/kontaktu.

Zakaz anonimowych adresów nadawców

Wysyłanie anonimowych lub zamaskowanych adresów e-mail jest ogólnie rzecz biorąc zabronione. Dlatego za każdym razem, gdy wysyłana jest wiadomość e-mail do klientów z bazy danych firm, musi być jasne, z jakiego adresu została wysłana.

Obowiązek oznakowania reklam

Reklama (bezpośrednia oferta) musi być oznaczona w ten sposób, aby w temacie e-maila od razu było wiadomo, że to oferta. Dobór słów może być dowolny, ale dla odbiorcy powinno być jasne, że jest to reklama bezpośrednia. Podsumowując – przed wysłaniem oferty, wyślij zapytanie o tym, czy możesz taką ofertę wysłać i napisz, dlaczego chcesz ją udostępnić właśnie temu odbiorcy.

Joanna Kwiatkowska
Specjalista ds. Public Relations, Infobrokering.pl

InfoBrokering na Facebook-u

zamów bazę danych

Zobacz także referencje naszych klientów