Dopłaty do prądu i gazu dla firm

Dopłaty do prądu i gazu dla firm

Spis treści
1. Które firmy mogą liczyć na dofinansowanie?
2. Czym są przedsiębiorstwa energochłonne?


Sytuacja na rynku energetycznym jest w tym roku wyjątkowo trudna. W związku ze znacznym skomplikowaniem stosunków pomiędzy państwami oraz stale rosnącą inflacją ceny prądu i gazu poszybowały w górę o kilkaset procent, destabilizując gospodarkę. Jest to oczywiście bezpośrednio powiązane z agresją Rosji na Ukrainę oraz zdecydowaną odpowiedzią Unii Europejskiej, w tym także naszego kraju.

Te zawirowania polityczne wpłynęły na powstanie strukturalnych zmian w dostawach surowców, które do tej pory miały stabilny charakter. O ile konsumenci detaliczni są w stanie sobie jakoś poradzić z tą sytuacją na przykład poprzez ograniczenie zużycia prądu, tak firmy mogą mieć znaczne problemy z zachowaniem płynności finansowej. Sprawa jest szczególnie skomplikowana w przypadku dużych przedsiębiorstw przemysłowych dostarczających na rynek kluczowe surowce i półprodukty.

Które firmy mogą liczyć na dofinansowanie?

Celem dotacji, które znalazły się w już przegłosowanym projekcie Ministerstwa Rozwoju i Technologii ma być uratowanie biznesów, które mogłyby zniknąć z rynku w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej oraz gazu w okresie od lutego do grudnia 2022 roku. Wyszczególniono sektory, które są bardziej, niż inne narażone na skutki trwającego kryzysu. Należą do nich między innymi hutnictwo, branża ceramiczna, produkcja nawozów azotowych, a także szkła. Trudno sobie wyobrazić, żeby takie zakłady z dnia na dzień przestały istnieć. Gospodarka jest systemem naczyń połączonych, więc ich zamknięcie mogłoby wywołać katastrofalne skutki dla kolejnych mniejszych firm, czy mikroprzedsiębiorców, świadczących dla nich usługi. Stąd decyzja o stworzeniu programu pomocowego, który ma łagodzić skutki rynkowych zawirowań.

Według przyjętego projektu duże zakłady przemysłowe mogą liczyć na 2 miliony euro pomocy, jeśli we wspomnianym okresie (luty-grudzień b.r.) wzrost ich wydatków na energię wzrósł o 100% w stosunku do kosztów poniesionych w analogicznym przedziale czasowym w roku ubiegłym. Górna wartość kwoty, o jaką można się ubiegać to 25 milionów euro. Trzeba jednak wykazać udokumentowane straty z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Rząd planuje przeznaczyć na cel dofinansowywania kosztów energii 17,4 mld złotych do 2024 roku. Wsparcie będzie udzielane po złożeniu przez przedsiębiorcę stosownego wniosku według potrzeb.

Czym są przedsiębiorstwa energochłonne?

Przedsiębiorstwa energochłonne zużywają do produkcji określonych dóbr ilość energii, której koszt przekracza 3 procent całości wydatków niezbędnych do prowadzenia przez nie kierunkowej działalności. Problem polega na tym, że są to często firmy, które mają strategiczne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania gospodarki, bez nich bowiem niemożliwa byłaby produkcja wielu używanych przez nas codziennie przedmiotów. Co równie istotne takie zakłady są często bardzo ważnym pracodawcą w regionie i ich likwidacja wiązałaby się z załamaniem lokalnego rynku pracy i koniecznością jego szybkiej reorganizacji. Zadaniem polityków jest zapewnienie ciągłości pracy tych firm, stąd konieczność zapewnienia pomocy właśnie dużym zakładom przemysłowym, stanowiącym filar sprawnego funkcjonowania gospodarki narodowej. Dzięki takim działaniom osłonowym rynek jest zabezpieczony przed szokiem spowodowanym nagłą zmianą warunków prowadzenia działalności. Duże firmy nie są tak zwrotne, aby z dnia na dzień przemodelować swój sposób funkcjonowania i dostosować się do nowego otoczenia rynkowego

zamów bazę danych

Zobacz także referencje naszych klientów