Gdzie znaleźć dokumenty archiwalne zlikwidowanego przedsiębiorstwa?

dokumenty archiwalne zlikwidowanego przedsiębiorstwa

Spis treści
1. Baza danych ZUS – dokumenty zlikwidowanego przedsiębiorstwa
2. Następca prawny i organy nadrzędne
3. Zlikwidowane spółdzielnie i spółki
4. Archiwa państwowe – dokumenty archiwalne

Nawet jeśli jeszcze nie zbliżasz się do osiągnięcia wieku emerytalnego, warto zadbać o skompletowanie pełni dokumentacji dotyczącej Twojego dotychczasowego zatrudnienia. Zwłaszcza jeśli przepracowałeś już przynajmniej ze dwie dekady oraz zmieniałeś miejsce pracy.

Dokumentacja ta jest podstawą dla ZUS przy obliczaniu wysokości Twojej emerytury. Zawiera informacje o Twoich zarobkach, okresach składkowych i nieskładkowych oraz o pobieranych przez Ciebie świadczeniach z ZUS. Zebranie takiej dokumentacji może jednak stanowić problem, jeśli zakład pracy, w którym kiedyś byłeś zatrudniony, już nie istnieje. Jak sobie w tej sytuacji radzić? Okazuje się, że jest kilka sposobów.

Baza danych ZUS – dokumenty zlikwidowanego przedsiębiorstwa

Sporo informacji możesz znaleźć na stronach internetowych ZUS. Zakład posiada swoją własną bazę danych, na temat nieistniejących już przedsiębiorstw. Tyczy się to zwłaszcza zakładów pracy istniejących do lat 90 – tych. Wpisując nazwę interesującego Cię przedsiębiorstwa, otrzymasz informację o miejscu przechowywania dokumentacji. Jeśli firma zatrudniała do 20 osób przed rokiem 1999, ZUS już ma informacje na temat okresów składowych zatrudnionych w nich pracowników. W tej sytuacji musisz zwrócić się bezpośrednio do oddziału ZUS, pod który podlegało zlikwidowane przedsiębiorstwo.

Następca prawny i organy nadrzędne

Jeśli firma została sprywatyzowana lub sprzedana innemu właścicielowi, cała archiwalna dokumentacja pracownicza przechodzi na jego ręce. Musi on ją przechowywać przez wykazany w przepisach okres. To właśnie tam powinieneś sprawdzić, chcąc uzyskać dokumenty o swoim zatrudnieniu. Informacje o aktualnym właścicielu znaleźć możesz przykładowo we wspomnianej bazie ZUS albo we właściwym terytorialnie urzędzie gminy. Gdy jednak firma została zlikwidowana i nie ma żadnego następcy, wtedy zwrócić musisz się do organu, który ją założył lub był wobec niej nadrzędny – najczęściej chodzi o ministerstwo lub wojewodę.

Zlikwidowane spółdzielnie i spółki

Co jednak gdy pracowałeś w zlikwidowanej już spółdzielni? W takim wypadku dokumentacja trafić mogła do związku rewizyjnego, Krajowej Rady Spółdzielczej lub do wskazanej przez nią organizacji związkowej. Dokumenty mogły też zostać przejęte przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. W przypadku likwidowanych spółek prawa cywilnego lub handlowego o przeznaczeniu dokumentacji pracowniczej decyduje likwidator, lub syndyk. O tym, gdzie zdecydują się ją przekazać, muszą poinformować organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej, a także właściwe terytorialnie sąd rejonowy i urząd skarbowy. W tych dwóch miejscach możesz pytać o to, gdzie dokładnie przechowywane są dokumenty na Twój temat. Gdzie najczęściej?

Archiwa państwowe – dokumenty archiwalne

Bardzo często zdarza się, że archiwalna dokumentacja zlikwidowanego przedsiębiorstwa trafia do państwowego archiwum. Każde województwo ma swój oddział i znajduje się w nich komplet dokumentacji osobowej i płacowej pochodzących z upadłych, zlikwidowanych lub przekształconych przedsiębiorstw. W archiwum dokumentacja jest bezpieczna, skatalogowana i przechowywana w odpowiednich warunkach konserwujących materiały. Archiwa bez problemu wydają odpisy i kopie. Zajmuje się tym Dział Informacji i Udostępniania Zasobów. Jeszcze przed wizytą w archiwum, możesz przejrzeć ich bazę danych na stronie internetowej.

Joanna Kwiatkowska
Specjalista ds. Public Relations, Infobrokering.pl

InfoBrokering na Facebook-u

zamów bazę danych

Zobacz także referencje naszych klientów