Jak funkcjonują projekty funduszy unijnych?

Czy wykorzystanie danych z zakupionych baz jest legalne? Co wcześniej należy zrobić?

Fundusze Europejskie są wszędzie. Na pewno nie raz słyszałeś o inwestycjach, które powstały czerpiąc środki z tych funduszy - budynkach, drogach, muzeach. Bez unijnych środków nie byłoby Centrum Nauki Kopernik, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, a Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, nie doczekałby się remontu. Czy wiesz, że i Twoja firma może skorzystać z pomocy finansowej funduszy UE?

Jak funkcjonują projekty funduszy europejskich? Unia ma na celu wyrównywanie poziomu życia jej mieszkańców, więc środków na projekty jest dużo, ale potrzeb jeszcze więcej. Dlatego należy je rozsądnie inwestować. Fundusze mają rozwijać gospodarkę, przynosić miejsca pracy i długofalowe korzyści. Umożliwia to inwestycja w innowacyjne projekty, rozwój firm oraz edukację. Dlatego najwięcej pieniędzy z funduszy unijnych otrzymują przedsiębiorcy, naukowcy, szkoły oraz innowacyjne projekty.

Informacje o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Każdy kraj należący do UE musi przejrzyście wydatkować te środki. Prawo unijne nakazuje publikacji danych, na temat każdego realizowanego przedsięwzięcia i firmy, które otrzymały wsparcie ze środków publicznych. Informacje o projektach współfinansowanych z funduszy europejskich znajdziemy na Liście projektów, która zapewnia dostęp wszystkim zainteresowanym. Lista projektów zawiera następujące Informacje o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich:

 • Tytuł projektu,
 • Skrócony opis,
 • Numer umowy/decyzji,
 • Nazwa beneficjenta,
 • Fundusz,
 • Program,
 • Priorytet,
 • Działanie,
 • Poddziałanie,
 • Wartość projektu (w zł, dla projektów EWT w euro),
 • Wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów EWT w euro),
 • Wartość unijnego dofinansowania (w zł, dla projektów EWT w euro),
 • Poziom unijnego dofinansowania w procentach (w %),
 • Forma finansowania,
 • Miejsce realizacji projektu,
 • Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt,
 • Data rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Data zakończenia realizacji projektu,
 • Projekt konkursowy czy pozakonkursowy,
 • Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt,
 • Obszar wsparcia projektu,
 • Cel projektu,
 • Cel uzupełniający dla projektów EFS,
 • Projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

Ze środków unijnych może skorzystać również każde przedsiębiorstwo, które stawia na rozwój, niezależnie od wielkości i branży. Może to być przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność, przedsiębiorstwo małe, średnie a także większe firmy. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostaje podjęta przez lokalne instytucje finansowe. One ustalają również dokładne warunki, takie jak kwota, okres kredytowania, oprocentowanie i opłaty. Co więcej, beneficjenci muszą publikować zapytania ofertowe, w specjalnie stworzonej Bazie Konkurencyjności, czyli internetowej bazie ogłoszeń. Otrzymując unijne dofinansowanie, muszą pamiętać o zachowaniu uczciwej konkurencji.

Czy warto i jak wykorzystać bazę firm, które realizują projekty z dofinansowaniem z funduszy europejskich?

Czy warto i jak wykorzystać bazę firm, które realizują projekty z dofinansowaniem z funduszy europejskich? Bazę Konkurencyjności stworzono po to, aby jak najwięcej potencjalnych dostawców i wykonawców, miało dostęp do informacji o toczących się projektach. Można tam znaleźć oferty publikowane przez firmy, które otrzymały dotacje na swoje działania i złożyć swoją ofertę. Informacje i zlecenia można odszukać, wybierając odpowiednie słowa kluczowe, rejon, kategorie lub według aktualnych ogłoszeń. Można również skorzystać z podkategorii, określających konkretny rodzaj usług. Korzystanie z bazy jest całkowicie bezpłatne, a można tam znaleźć atrakcyjne oferty. Czy warto? Na to pytanie, odpowiedzcie sobie sami.

Zobacz: Jak realizujemy projekty z firmowymi bazami danych
Wybrane Case Study:

Zobacz także referencje naszych klientów