Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?

Jak generować koszty w firmie jednoosobowej

Spis treści
1) Jakie wymagania musi spełniać koszt w firmie jednoosobowej, jeżeli chcemy odliczyć go od podatku?
2) Jak generować koszty uzyskania przychodów w firmie jednoosobowej?
3) Koszty uzyskania przychodu w przypadku pracy zdalnej lub w domu
4) Co można wrzucić w koszty w firmie jednoosobowej?
5) Jak odliczyć odzież roboczą, napoje i inne koszty uzyskania przychodu w firmie jednoosobowej?<
6) A co z napojami i odliczeniem ich od podatku?
7) Czy można odliczyć od podatku grzywny i kary?

Nie wszystkie koszty firmy można odliczyć od podatku. Niektóre z nich są postrzegane przez ustawodawstwo jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów lub koszty niezwiązane z możliwością odliczenia ich od podatku. Każdy wydatek podlegający odliczeniu od podatku musi spełniać określone wymagania. Tak więc, co można wrzucić w koszty w firmie jednoosobowej?

Jakie wymagania musi spełniać koszt w firmie jednoosobowej, jeżeli chcemy odliczyć go od podatku?

Taki wydatek musi być udokumentowany. Potrzebujesz do nich dokumentu podatkowego, przelewu na konto lub faktury, który udowodni, kiedy, komu i za co zapłaciłeś, w związku z osiąganiem, zabezpieczeniem lub utrzymaniem dochodu. Do tego okres wystawienia takiego dokumentu czy rachunku musi mieścić się w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Wszystkie rachunki i spis kosztów musi być prowadzony w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, czyli w wersji uproszczonej lub w Księgach Rachunkowych — w przypadku osób i firm prowadzących pełną księgowość.

Jak generować koszty uzyskania przychodów w firmie jednoosobowej?

Dla każdego wydatku podatkowego obowiązuje prosta zasada, musisz być w stanie go obronić przed Urzędem Skarbowym. W przypadku wielu pozycji sytuacja nie jest czarno-biała i koszty można uznać za możliwe do odliczenia od podatku tylko wtedy, gdy spełniają one określone warunki. Takimi kosztami są:

  • Artykuły reklamowe i promocyjne, które muszą być oznaczone nazwą, logiem firmy lub znakiem towarowym dostawcy przedmiotu.
  • Koszty podróży służbowych, w tym transport i zakwaterowanie. Wyjazd służbowy oznacza krótkoterminowe oddelegowanie pracownika do wykonywania swoich obowiązków poza umownym miejscem pracy. Zakwaterowanie w podróży służbowej musi być zapewnione w formie niegotówkowej. Wszystko powinno zostać opłacone w formie wcześniejszego przelewu i do każdego z nich powinna zostać wystawiona faktura.

Koszty uzyskania przychodu w przypadku pracy zdalnej lub w domu

Podczas prowadzenia działalności z domu wydatki prywatne i służbowe łączą się w jedno. Nie ma sensu wkładać wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania do kosztów uzyskania przychodu, ale jednak prowadzenie firmy z domu podnosi standardowe wydatki mieszkaniowe. Wybierz złoty środek i uwzględnij w zeznaniu podatkowym koszty, które są naprawdę związane z osiągnięciem, zabezpieczeniem i utrzymaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jeśli używasz czegoś zarówno do celów prywatnych, jak i biznesowych, zaplanuj to i wykorzystaj tylko część kosztów uzyskania przychodu z używanej rzeczy.

Co można wrzucić w koszty w firmie jednoosobowej?

W przypadku kontroli podatkowej zanotuj, jak postępowałeś z dystrybucją danej rzeczy i dlaczego. Ciężar udowodnienia tego, jak używasz tego w firmie, spoczywa na Tobie, jako przedsiębiorcy. Nie ma dokładnej odpowiedzi, jak określić wydatki wchodzące w koszta uzyskania przychodu. To, czy Urząd Skarbowy uzna Twoje wydatki za adekwatne podatkowo, będzie zależeć od Twojej argumentacji.

Jak odliczyć odzież roboczą, napoje i inne koszty uzyskania przychodu w firmie jednoosobowej?

W przypadku odzieży roboczej ogólną zasadą jest to, że takiej odzieży używana się wyłącznie do celów zawodowych. Wtedy może podlegać odliczeniu od podatku. Zwykle nie ma problemów z kombinezonami czy fartuchami medycznymi, ponieważ służą one wyłącznie do pracy. Inna sytuacja ma miejsce przy tzw. ubraniach wizytowych, takich jak garnitury i koszule, których można używać poza pracą. W takim przypadku US ​​zamknie oczy tylko na ubrania, które są w widoczny sposób oznakowane logiem firmy lub pełnią inną funkcję reklamową.

A co z napojami i odliczeniem ich od podatku?

Napoje są możliwe jako koszty do odliczenia od podatku dla przedsiębiorców tylko wtedy, gdy jest to woda. Nie zaoszczędzisz na podatkach przy herbacie, kawie czy lemoniadach.

Czy można odliczyć od podatku grzywny i kary?

Grzywny i sankcje nakładane przez państwo, US czy policję to kary niepodlegającą odliczeniu od podatku. W przypadku kar za nieprzestrzeganie warunków umownych wynikających z relacji dostawca-klient, przepisy są łagodniejsze i pozwalają na zaliczenie zapłaconych kar umownych do kosztów uzyskania przychodów.

Joanna Kwiatkowska
Specjalista ds. Public Relations, Infobrokering.pl

InfoBrokering na Facebook-u

zamów bazę danych

Zobacz także referencje naszych klientów