Jak sprawdzić PKD spółki?

Jak sprawdzić PKD spółki?

Spis treści
1. Dlaczego należy wybrać kody PKD i po co są one potrzebne?
2. Czy istnieją ograniczenia co do kodów PKD?
2.1. Zabronione kody PKD dla polskiej sp. z o.o.
3. Kody PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Gdzie wpisuje się kod PKD i w jakim miejscu można sprawdzić kod PKD spółki?


PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jest to kod składający się z pięcioznakowego kodu opisującego działalność firmy. Jak sprawdzić pkd firmy? Każdy przedsiębiorca w momencie zakładania firmy wybiera kody PKD, tak aby władze wiedziały, jaki rodzaj działalności będzie prowadziła firma. Kody PKD zostały wprowadzone w 2007 r. w oparciu o klasyfikację NACE Rev 2. Jest to w zasadzie katalog usług społeczno-gospodarczych świadczonych przez podmioty gospodarcze. Kod PKD muszą podać zarówno osoby prowadzące działalność na własny rachunek, jak i firmy takie jak spółki.

Dlaczego należy wybrać kody PKD i po co są one potrzebne?

Informacje przekazywane przez przedsiębiorców są potrzebne przede wszystkim do celów statystycznych, takich jak:

 • klasyfikacja podmiotów gospodarczych
 • prezentacja krajowej struktury gospodarczej
 • dokonywanie porównań międzynarodowych

Kody PKD są również ważne, ponieważ inne zobowiązania działalności mogą zależeć od jej rodzaju, na przykład:

 • konkretne formy prawne
 • rodzaj opodatkowania
 • korzystanie z kas fiskalnych czy ewidencja VAT

Mogą być również przydatne podczas udziału w przetargach lub ubiegania się o dofinansowanie. Często wyróżnione warunki ubiegania się o przetarg lub dofinansowanie określane są dla przedsiębiorców posiadających dane kody PKD. Jednocześnie firmy związane np. z finansowaniem lub importem alkoholu mogą wymagać dodatkowych zezwoleń. W takim przypadku sam kod PKD nie wystarczyłby do rozpoczęcia tego typu operacji.

Czy istnieją ograniczenia co do kodów PKD?

Nie ma ograniczeń co do ilości kodów PKD, które można wybrać w statucie spółki polskiej. Jednak ograniczenia co do ilości możliwych do wyboru kodów PKD są podawane w momencie rejestracji spółki w KRS. Maksymalna liczba kodów PKD, które można wybrać to 10.

Zabronione kody PKD dla polskiej sp. z o.o.

Choć wydaje się, że nie ma ograniczeń co do ilości i rodzaju kodów, które mogą być określone w statucie, należy pamiętać, że istnieją pewne czynności, których nie może prowadzić spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego w statucie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stosuje się m.in. następujących kodów PKD:

 • PKD 64.11.Z – Bankowość Centralna;
 • PKD 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie;
 • PKD 65.20.Z – Reasekuracja;
 • PKD 65.30.Z – Fundusze emerytalne;
 • PKD 66. 11.Z – Administrowanie rynkami finansowymi;
 • PKD 85 – Edukacja;
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji zawodowych;
 • PKD 99 – Organizacje i organy eksterytorialne.

Kody PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jak wspomniano powyżej, istnieją ograniczenia co do ilości kodów PKD, które można wybrać podczas rejestracji firmy. W zgłoszeniu rejestracyjnym firmy można wybrać maksymalnie 10 kodów. Należy również pamiętać, że należy również wybrać główną działalność firmy. Taka główna działalność musi mieć formę podklasy, takiej jak 69.10.Z. Poza główną działalnością firma może wybrać 9 innych kodów PKD i nie muszą one mieć formy podklasy.

Gdzie wpisuje się kod PKD i w jakim miejscu można sprawdzić kod PKD spółki?

Jeśli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, we wniosku CEIDG musisz wpisać kody PKD. Podajesz jeden główny kod – dla dominującej działalności – i opcjonalnie dodatkowe kody. W przypadku spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) kody PKD muszą być również wpisane do Statutu. Należy wpisywać tylko te kody PKD, które faktycznie określają, co robisz. Nie wpisuj kodów „na wszelki wypadek”. Możesz je zaktualizować w dowolnym momencie (w ciągu 7 dni od zmiany). Kody PKD możesz sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bazę spółek z wybranych branż z aktualnymi kodami PKD. Nasi Infobrokerzy na bieżąco monitorują wszystkie zmiany i wprowadzają bieżące informacje.Jak możemy Ci pomóc?


Wypełnij formularz i wskaż potrzeby Twojej firmy, a my przygotujemy dopasowane rozwiązanie i ofertę.

Jaką ofertę mamy przygotować ?

Interesujący Cię zakres danychNiniejsze dane będą przetwarzanie wyłącznie na potrzeby kontaktu i przygotowania odpowiedzi na otrzymane zapytanie. Administratorem danych jest Infobrokering z siedzibą w Gdańsku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

zamów bazę danych

Zobacz także referencje naszych klientów