Jak założyć firmę w Czechach?

Jak założyć firmę w Czechach?

Spis treści
1. Jaka forma działalności jest najbardziej opłacalna w Czechach? Firma w Czechach, czy warto?
2. Procedura zakładania firmy w Czechach – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Niezbędne dokumenty do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach
3.1. Przygotuj następujące dokumenty
4. Co po założeniu firmy w Czechach? Wpis w Rejestrze Handlowym
5. Rejestracja w czeskim Urzędzie Skarbowym
6. Partnerzy i kapitał


Zdecydowałeś się założyć firmę w Czechach i interesuje Cię jakie dokumenty musisz przygotować i ile będzie Cię to kosztowało? Jak krok po kroku założyć firmę w Czechach? Mamy dla Ciebie szczegółowy poradnik, dzięki któremu niczego nie pominiesz.

Jaka forma działalności jest najbardziej opłacalna w Czechach? Firma w Czechach, czy warto?

Najbardziej rozpowszechnioną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Czechach jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszelkie prawa i obowiązki reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa o spółkach handlowych. Główną zaletą jest to, że wspólnicy spółki nie odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem, a jedynie do wysokości zaległych depozytów. Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wówczas majątek osobisty mógłby zostać zajęty przez komornika, co nie zdarzy się nigdy w przypadku posiadania firmy o profilu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Procedura zakładania firmy w Czechach – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli zamierzasz założyć firmę jako jedyny udziałowiec, wystarczy akt założycielski. Jeśli jest więcej partnerów, musisz napisać umowę partnerską. W każdym razie będziesz potrzebował notariusza, który napisze z Tobą umowę, a jeśli jesteś zainteresowany, złoży również propozycję rejestracji firmy w Rejestrze Handlowym. Lista dokumentów założycielskich kosztuje zazwyczaj 4000 CZK bez VAT.

Niezbędne dokumenty do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach

Od 2014 r. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Republice Czeskiej wymaga przed zatwierdzeniem rejestracji kapitału zakładowego w wysokości symbolicznej 1 CZK w postaci depozytu bankowego. Warunek ten musi być spełniony, aby władze z powodzeniem mogły zatwierdzić rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli majątek, w którym spółka będzie miała swoją siedzibę, jest wspólnym majątkiem małżonków, wymagana jest zgoda obojga małżonków. Inne ważne dokumenty to potwierdzenie siedziby firmy pod adresem w Czechach, adres właściciela oraz jego wypis z rejestru karnego (wydany przez policję kraju zamieszkania właściciela). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone i poświadczone notarialnie. Należy zaznaczyć, że po zarejestrowaniu zatwierdzonej spółki kapitał zakładowy musi zostać przelany na rachunek jednego z czeskich banków w celu uzyskania potwierdzenia wpisu nowo powstałej spółki do Rejestru Handlowego.

W każdym razie przygotuj następujące dokumenty:

  • umowę partnerską lub statut spółki,
  • licencję handlową,
  • wyciągi z rejestru karnego wszystkich członków spółki,
  • dokument, w którym podaje się siedzibę firmy,
  • dokument dotyczący wypełnienia zobowiązań depozytowych, który otrzymasz od banku.

Co po założeniu firmy w Czechach? Wpis w Rejestrze Handlowym

W ciągu 90 dni od założenia firmy Ty lub Twój notariusz musicie złożyć wniosek o rejestrację w Rejestrze Handlowym. Wniosek złożony przez notariusza jest korzystniejszym rozwiązaniem. Nie tylko ze względu na uproszczoną administrację. Rejestracja będzie Cię również mniej kosztować i przebiegnie znacznie szybciej, ponieważ notariusz ma zdalny dostęp do Rejestru Handlowego. Opłata za założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z notariuszem wynosi 2700 CZK. Jeśli sam złożysz wniosek w sądzie rejestrowym, zapłacisz 6000 CZK.

Rejestracja w czeskim Urzędzie Skarbowym

Jednym z początkowych obowiązków nowo powstałej firmy jest zarejestrowanie się we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Partnerzy i kapitał

Firmę może prowadzić osoba fizyczna, ale z łatwością możesz mieć nawet pięćdziesięciu partnerów. Musisz więc zdać sobie sprawę, czy chcesz robić interesy samemu, czy też dzielić się uśmiechem i łzami z prowadzenia firmy z innymi ludźmi. Prowadzenie interesów z większą liczbą osób ma wiele zalet, ale istnieje też ciemna strona takiej formy biznesu. Z jednej strony masz u boku kogoś, z kim możesz się konsultować, rozwiązywać problemy i awarie lub planować przyszłość, jednak z drugiej strony w niektórych sprawach lub sytuacjach Twoje opinie mogą się rozchodzić i powodować konflikt interesów w firmie, a nawet w skrajnych przypadkach, doprowadzić do jej rozpadu.

Joanna Kwiatkowska
Specjalista ds. Public Relations, Infobrokering.pl

InfoBrokering na Facebook-u

zamów bazę danych

Zobacz także referencje naszych klientów