Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - czym jest status danej firmy?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - czym jest status danej firmy?

Spis treści
1. Czym są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa?
1.1. Mikro firma
1.2. Mała firma
1.3. Średnia firma
2. Dlaczego status firmy jest tak ważny?


Status firmy pozwala określić jej wielkość i sposób, w jaki funkcjonuje na rynku. Jest to istotne, ponieważ pozwala opracowywać przez instytucje państwowe długofalowe strategie wsparcia dla przedsiębiorstw. Większość podmiotów gospodarczych, które są aktywne w Polsce (ale także całej Unii Europejskiej), to niewielkie przedsięwzięcia biznesowe. Zazwyczaj doskonale sobie radzą, ale w czasie kryzysu mogą potrzebować dodatkowej gotówki, aby utrzymać płynność finansową i przetrwać najtrudniejsze chwile.

Czym są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa?

Mikro firma

Mikrofirmy stanowią absolutną większość podmiotów obecnych na polskim rynku. Według danych z 2020 roku jest to aż 96,7% wszystkich przedsiębiorstw. Są to podmioty, które zatrudniają od 1 do 9 osób. Według kryterium finansowego zaś obrót lub całkowity bilans roczny takiej firmy nie powinien przekroczyć 2 milionów euro, aby można ją było zakwalifikować do tej kategorii. Dbanie o dobrostan mikroprzedsiębiorców jest kluczowe, ponieważ to oni w większości odpowiadają za wytwarzanie PKB.

Mała firma

Mała firma zatrudnia od 10 do 50 osób, a jej obrót może wynosić maksymalnie 10 milionów Euro. Takie przedsiębiorstwa stanowią w Polsce 2,4 procent wszystkich obecnych na rynku podmiotów, czyli ponad 50 tysięcy. To ważny sektor, ponieważ obecne w nim firmy okrzepły na rynku i dobrze rokują pod kątem dalszej ekspansji.

Średnia firma

Średnia firma zatrudnia od 50 do 250 pracowników. Jej obrót zaś powinien wynosić maksymalnie 50 milionów euro. Takie przedsiębiorstwa stanowią zaledwie 0,7% ogółu firm i jest ich około 15 tysięcy. To bardzo cenne z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki podmioty.

Wyżej wymienione kryteria obowiązują od 2005 roku. Większość firm, które można zakwalifikować do sektora małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się działalnością handlową i usługową. Stanowią one 99,8% podmiotów obecnych na rynku. To trzon gospodarki narodowej, który decyduje nie tylko o jej sile, ale również charakterze.

Dlaczego status firmy jest tak ważny?

Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj dobrze sobie radzą na rynku, ponieważ ich koszty nie są wysokie. Kiedy jednak wzbiera kryzysowa fala dosyć szybko może dojść do upadłości takiej firmy. Taka sytuacja miała miejsce podczas pandemii COVID-19. Niespodziewanie bardzo wiele przedsiębiorstw znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Aby rząd mógł skutecznie wspierać całe sektory rynku, niezbędne było ustalenie odpowiednich kryteriów, które pozwalały zaklasyfikować określone podmioty w prosty sposób do konkretnych kategorii.

MŚP mogą także pobierać dotacje na rozwój. Ze względu na niewielki rozmiar tych firm, często trudno im wyasygnować pieniądze z budżetu na prowadzenie badań, dzięki którym rozwija się nie tylko konkretny biznes, ale również cała gospodarka. Takie środki mogą jednak zostać przyznane przedsiębiorcom przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Także i w tym wypadku jednak niezbędne są przejrzyste kryteria, które umożliwiają określenie, na jakie kwoty można uzyskać pomoc ze strony państwa.

Wreszcie określenie statusu firm jest przydatne do prowadzenia różnorodnych statystyk. Dzięki temu obraz rynku jest przejrzysty i łatwo przewidywać, w którym kierunku będzie się on dalej rozwijał. Analitycy biznesowi mogą dzięki temu lepiej zrozumieć sytuację pracowników, czy zachowania konsumentów w całej gospodarce. To bardzo przydatna wiedza, w oparciu o którą można przewidywać długofalowe trendy w wielu różnych sektorach.

zamów bazę danych

Zobacz także referencje naszych klientów